zaproszenie na inaugurację Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamie Abramowiczu. W spotkaniu, poza Adamem Abramowiczem, weźmie również udział m.in. wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj. W załączeniu przesyłamy agendę wydarzenia.

Kiedy: środa, 10 października, godz. 14.00

Gdzie: siedziba MPiT, Pl. Trzech Krzyży 3/5, sala pod kopułą
Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres dziennikarze@mpit.gov.pl dziś do godz. 16.00.

Gdyby potrzebne było miejsce parkingowe, prosimy o przesłanie numerów rejestracyjnych i modeli samochodów.


Z wyrazami szacunku,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl