Temat wiarygodności prasy w kontekście wczorajszej Państwa publikacji o szczepionkach

List otwarty do redaktorów naczelnych Gazety Wyborczej 

Chciałem poruszyć temat wiarygodności prasy w kontekście wczorajszej Państwa publikacji o szczepionkach. Standardowo treści public relations oznacza się. Nie wiem jak traktować Państwa publikację z dnia wczorajszego- czy jako tekst PR, cy też jako ustalenia Państwa redakcji?

Standardowo uczy się nas by pokazywać argumenty różnych stron sporu. Staram się tak prowadzić swoje gazety. Państwo tego nie robią. Zwracam uwagę, że jedziemy na jednym wózku jako osoby wydające media i Państwa publikacja obniża wiarygodność prasy ogółem.

Państwa publikacja z wczoraj odwołuje się tylko do jednej ze stron sporu, jest stronnicza. Zupełnie milczą Państwo na temat wielu niewygodnych faktów- np. takich jak ten że osoby które szczepią się przeciwko odrze, są wprowadzane w błąd, bo wirusa czegoś co potocznie określa się mianem :"odry", po dziś dzień nie wykryto. Nie chciałbym aby moje dzieci trafiły do systemu polskiego gdzie są jakieś obowiązkowe szczepienia przeciwko chorobom których wirusów do tej pory nauka nie wykryła i jest to jakaś akcja lobbingowa producentów szczepionek przeciwko wirusom których nauce nie udało się wykryć. 


Starsze dokumenty twierdzą że taka choroba istniała:


Pierwotne doniesienia o odkryciu tego rzekomego wirusa które się nie potwierdziły: link do publikacji:


http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3181/00379727-86-21073

i oryginał w PDF:

https://pubmedinfo.files.wordpress.com/2017/01/propagation-in-tissue-cultures-of-cytopathogenic-agents-from-patients-with-measles.pdf

Nowsze dokumenty temu przeczą, por. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Niemczech (Bundesgerichsthof) który jest najwyższą władzą sądowniczą w RFN.
Załączam wyrok sądu który ustala że wg obecnej wiedzy naukowej, choroba odra nie istnieje, link poniżej:


Treść wyroku sądu - link http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1


Mnie ów dokument przekonuje by wierzyć że Państwa gazeta wprowadza mnie w błąd.
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf