Ewa Przybyło, urzędnik z Rabki- Zdroju, nie odpowiadała na listy.

Ewa Przybyło odpowiadając na nasze listy, odpowiedziała chyba na wszystkie kilka listów. Ale innym ludziom nie odpisywała. Jak podaje na Wykopie organizacja Watchdog Polska, sprawa trafiła do sądu.

Wg Watchdog Polska

"Ostatnio głośno było o ustępującej ze stanowiska Burmistrz Rabki-Zdroju, Ewie Przybyło, która została skazana w 2017 roku prawomocnym wyrokiem za nieudostępnianie informacji publicznej i nieprzekazywanie skarg do sądu administracyjnego. Sprawa ma dużo szerszy kontekst, ponieważ nim doszło do tego wyroku, w latach 2011 – 2014 wymierzono Burmistrz łącznie 126 tys. zł grzywny za nieprzekazywanie skarg do sądu. 

3 października 2018 roku zapadł kolejny wyrok w sprawie nieprzekazywania skarg - Sąd Rejonowy w Nowym Targu skazał Ewę Przybyło na karę grzywny oraz dodatkowo na zadośćuczynienie dla pokrzywdzonej. 

Niektóre sprawy z Burmistrz Rabki jeszcze są w toku, na przykład ta dotycząca umowy z kancelarią Małgorzaty Wassermann na obsługę prawną. Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy Wasserman broniła Przybyło, jako osoby fizycznej, za publiczne pieniądze, niestety umowy mu nie udostępniono..."

Więcej: https://siecobywatelska.pl/sielskie-zycie-w-uzdrowisku/
wg : https://www.wykop.pl/wpis/28029487/czy-rabkazdroj-wie-juz-ze-burmistrz-ewa-przybylo-b/ oraz https://www.wykop.pl/ludzie/Watchdog_Polska/
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf