MIiR: Grunty pod Mieszkanie Plus będą przekazywane sprawniej

Grunty pod Mieszkanie Plus będą przekazywane sprawniej

·        Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Zasób Nieruchomości i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisały porozumienie usprawniające przekazywanie gruntów na realizację programu Mieszkanie Plus.

·        Porozumienie przyspieszy pozyskiwanie z zasobu Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości, którymi zainteresowany jest Krajowy Zasób Nieruchomości, a których przekazanie nie koliduje z realizacją zadań AMW oraz potrzebami bezpieczeństwa i obronności Państwa.

Porozumienie MON, AMW, KZN i MIiR przyspieszy Mieszkanie Plus

·        przyspieszy proces pozyskiwania z zasobu Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości, którymi zainteresowany jest Krajowy Zasób Nieruchomości, a których przekazanie nie koliduje z realizacją zadań AMW oraz potrzebami bezpieczeństwa i obronności państwa,

·        zabezpieczy interes MON w realizacji przez AMW zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych,

·        pozwoli istotnie zwiększyć skalę dostępnych cenowo inwestycji mieszkaniowych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus.

Więcej w informacji prasowej:

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl